Om du kommer med båt

Våneviks gårds båthus och brygga ligger mellan Näset, där Stenhuggarmuseet har en av sina utställningar, och Påskallavik, inte så långt från "havsstigen Enegatan". Vi finns nära den karaktäristiska bron över Smältevik. Från bryggan ser vi Blå Jungfrun i horisonten.

 

 

 

 

Om du kommer med bil

Sväng av från E22 vid skylt Påskallavik och strax därefter svänger du in på Applerumsvägen vid skylt Vånevik, Stenhuggeri. Efter en knapp kilometer svänger du in till gården vid den gula skylten Våneviks gård.